Voorstelling BAFARA - BAFARA

Search
Go to content

Main menu:

Nederlands > Informatie

Voorstelling van
BAFARA

BAFARA

   A complex of AVIA, the Royal sport- and cultural association of the Belgian Defence

 

De RADIOAMATEURS van BAFARA
(Belgian Air Force Amateur Radio Association)
in de LuComp

De BAFARA is een vriendenkring welke “Air Force Minded People” verenigt die interesse hebben voor radioamateurisme en voor elektronica in het algemeen.

1. RA (Radioamateurs) ? Wat zijn het ?

RA zijn gepassioneerd door alles wat met het fenomeen “radio” te maken heeft, en meer specifiek in het TECHNISCH en het COMMUNICATIE domein.
Om het bestuderen van het gedrag van radiogolven mogelijk te maken, stelt de ITU (International Transmission Union) de radioamateurs een breed gamma van frequentie BANDEN ter beschikking:
LG bereik: 137 kHz
MG bereik: 500kHz en 1,8MHz
KG bereik: 3,5 / 5 / 7 / 10 / 14 / 18 / 21/ 24 / 28 MHz  met bandbreedtes van 100kHz tot            1,7MHz
VHF bereik:  50, 70 en 144MHz
UHF bereik: 430MHz
SHF bereik: 16 frequentiebanden in het bereik van 1,24GHz – 250GHz
Gezien het ruime frequentiebereik en de uiteenlopende aard (modes) van uitzendingen, verleent het BIPT (Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie) pas dan een vergunning af aan kandidaat radioamateurs wanneer deze slagen in een examen over Radio-elektriciteit en reglementering. Het niveau van het radioamateurexamen situeert zich tussen Technisch secundair onderwijs (TSO) en professioneel Bachelor (hoger niet Universitair onderwijs).


2. Waar zijn RA zoal mee bezig ?
- Maken van wereldwijde radioverbindingen met eigen zendapparatuur en antennes, en dit zowel in gesproken taal (fonie) als in diverse telegrafie- en data modes.
RA zijn de “bewaarders” van modes die door officiële instanties niet meer gebruikt worden, vb. CW of telegrafie m.b.v. morse code.
- Zelfbouw van zend- en ontvangsttoestellen en allerhande randapparatuur alsook het  aanpassen/herstellen van bestaande apparatuur.
- Zelfbouw en experimenteren met diverse antennetypes.
- Televisie uitzendingen: uitzenden van eigen gemaakte programma’s via rechtstreekse verbindingen of via relaisstations (vergroten van het zendbereik).
- Radioverbindingen via satellieten tot stand brengen. Momenteel zijn er nog een 13 exclusief voor RA bedoelde satellieten operationeel. De lancering van RA satellieten gebeurt meestal als “free payload” gemonteerd op nog niet commercieel gebruikte platforms van de draagraketten (zogenoemde “risico platforms”).
- Radioverbindingen tot stand brengen met- of via het ISS. Het RA systeem is voor het ISS een back-up radionet.
Op de EU COLOMBUS module bevinden zich enkele nieuwe, exclusief voor RA bedoelde  antennes.(t.w.v. € 1.000.000,00).
Er is steeds minstens één gelicentieerde radioamateur aan boord van het ISS. Het BAFARA erelid, Kolonel Frank DE WINNE  (RA callsign ON1DWN), was trouwens de eerste niet Russische- of Amerikaanse Commandant van het ISS.
- .Uitbouwen van diverse baken- relais- en nodestations op zowel HF/VHF/UHF als SHF
Bakens: zenden een signaal van een welbepaald vermogen waardoor de studie van de voortplanting van radiogolven kan gebeuren.
Nodes: Ontvangen en zenden signalen (al of niet bewerkt) verder via een draadloos netwerk, hierdoor worden de gegevens (vb afkomstig uit een wagen) bruikbaar voor gans EU of zelfs gans de wereld.

Relais: stralen de ontvangen signalen opnieuw uit waardoor het zendbereik van vooral draagbare en mobiele stations drastisch vergroot.
o.m. APRS “Automatic Position Reporting System: is een systeem dat gebruik maakt van nodes, GPS en Internet, waardoor in real-time de juiste plaatsbepaling van een RA voertuig mogelijk is. Dit systeem werd commercieel “gekopieerd” voor o.m. de bescherming van vrachtwagens en ander duur mobiel tuig (terugvinden na diefstal).
Op de Campus Saffraanberg staat een dergelijke APRS node geïnstalleerd.
- Experimenteren op zeer hoge frequenties, waar nog weinig of geen gebruik van gemaakt wordt door Mil.- of commerciële diensten. Het resultaat van deze experimenten vindt dikwijls zijn weg naar commerciële toepassingen.
- Aanleggen en onderhouden van LINKS tussen RA radio en internet (Echolink & VoIP technologie)…waardoor wereldwijde communicatie via VHF/UHF frequenties mogelijk wordt.
- Experimenteren met diverse digitale transmissie modes (DMR, DSTAR, FUSION, RTTY, AMTOR, PACTOR, PSK31, MT63, MFSK16, OLIVIA, JT65 enz…).

3. Radioamateurs in de LuM / LuComp:
BAFARA is ontstaan in BKoks (Basis Koksijde) in 1968, onder impuls van Kapt P. DE RO, ON4PD (later Kol. P. De Ro), met als doel het groeperen van RA met een gemeenschappelijke background = LuM.
BAFARA werkt binnen Defensie als een complex van AVIA (Sport en Culturele kring van Defensie).
Onder onze leden vinden we RA terug die “beroepsmatig” in de LuComp actief zijn als Mil.- of burgerpersoneel, ex. LuM dienstpichtigen en Luchtkadetten, of radioamateurs die wensen deel te nemen aan de BAFARA activiteiten.
In de loop van haar bestaan heeft BAFARA radiostations gehad in 6 verschillende LuM eenheden:  
ON6AF (Evere, Special event callsign), , ON4BAF (Saffraanberg), ON4BFS (Florennes), ON6AP (Kleine Brogel) ON6CZ (Semmerzake), ON6AK (Koksijde),de laatste drie zijn op non-actief geplaatst.

4. Activiteiten t.v.v. de LuM / vroeger:
In de 10W: ON6AP werd gebruikt als “niet-officiele” back-up verbinding tijdens “moves”. Het bestellen van materiaal in de home-base via het klassieke systeem van “messages” duurde te lang (soms dagen); via RA weg gebeurde dit quasi onmiddellijk en konden de nodige voorbereidingen (verzamelen en op palet plaatsen van het bestelde materiaal, alsook het plannen van een vlucht), dadelijk gebeuren … wat voor een enorme tijdwinst zorgde! Uiteraard kon het materiaal pas vertrekken wanneer de “officiële message” toekwam.
   Deze berichten werden “gecodeerd” verzonden (in fonie in de jaren ’70, en als packet-data met “home computers” in de jaren ’80).
   Het RA VHF station werd als back-up gebruikt voor het Motorola personeel-oproepsysteem tijdens oefeningen. De omschakeling en de bediening gebeurde op afstand via telefoon. Momenteel bestaat er geen dergelijk back-up systeem meer.

ONY 15W Melsbroek: RA operatoren werden tijdens de eerste golfcrisis (1992) ingezet om het LuM HF station te Melsbroek te bemannen, en dit in vervanging van de beroeps-operatoren die op dat ogenblik in Dyirbakir (Z-O Turkije) zaten samen met een smaldeel Mirages van de basis van Bierset.
Meerdere radio DX-pedities in Corsica
5. Activiteiten t.v.v. de LuComp ….. nu:
Beperken zich voornamelijk tot een P-R functie ten voordele van AVIA en de LuComp,  door een deelname van een actief radiostation aan het static deel van Airshows en Defensiedagen.
Samenwerking met UBA-RST in de organisatie van de radioverbinding tussen het International Space Station, met aan boord LtKol/Cosmonaut F.DEWINNE, en leerlingen van de K Tech S / Saffraanberg (nu KSOO, Campus Saffraanberg).
Deelname als radio-operatoren aan het special-event radiostation ON4CLM te Knokke. Dit stations komt jaarlijks begin November in de lucht om de bevrijding van Knokke en het laatste deel van België dat door de vijand werd bezet in 1945, door Canadese troepen  te herdenken.
Activeren van special event callsigns ter gelegenheid van bepaalde evenementen:
ON47FOUGA: 3000 verbindingen ter herdenking van de laatse vlucht van de Fouga MT-35 in Sept.2007.
ON60AF: in 2006, 2500 verbindingen ter herdenking van 60 jaar LuM.
ON40BAF: in 2008 ter gelegenheid van 40 jaar BAFARA.
ON16FF: in 2009 herdenking van 25 jaar F16 in de Luchtmacht.
ON30NTM: in 2009 Nato Tiger Meet in Kleine Brogel.
OO4BFS: in 2013 ter gelegenheid van de Kroning van zijne Majesteit Koning Philip I.
ON40C130H: in 2013 herdenking C130H, 40 jaar dienst in de LuM.
  OR70AF: in 2016 herdenking van 70jaar LuM
Activatie van de 1W te Beauvechain.
Activatie van BKoks te Koksijde
Activatie van de 15W te Melsbroek.
Activatie van de 10WTac te Kleine Brogel
Activatie van de KSOO campus Saffraanberg (de leerlingen hebben toegang tot het radiostation)
Activatie van de 2W Tac te Florennes met een permanent radiostation. Dit station is maandelijks meerdere malen operationeel als promotie van zowel AVIA als de 2WTac.
Deelname met een “static stand” aan de congressen van de nationaal overkoepelende vereniging UBA (2010 Namur, 2014 La Louviére en 2016 Diest), aan de Internationale Radiobeurs te La Louvière (meerdere malen), en de inaugratie van het Remember museum van Thimister in 2010, enz…
Activeren van een wekelijks SSB radionet op zondagmorgen op 3,725MHz.
Uitgeven van een veertigtal FLASHES per jaar (via E-Mail) om de leden te informeren over komende RA events die betrekking hebben op “Defensie eender waar in de wereld” of op andere door BAFARA leden zelf georganiseerde activiteiten.
Uitreiken van een AWARD bedoeld voor radioamateurs wereldwijd die in radio- contact kwamen met meerdere BAFARA radiostations.
Continue PR activiteit voor de LuComp door het bevestigen van onze radioverbindingen met behulp van een typische LuComp QSL kaart.
(Opsteller: AdjtMaj  Lode KENENS / ON6KL & Robert Dellis / ON4LDR)Bezoek aan onze standen en activiteiten

De Voorzitters van BAFARA

Paul DE RO, onze stichter en eerste VoorzitterTe Aalst geboren op 18 juni 1931, het is ook in zijn geboortestad waar hij zijn middelbare studies Humane Wetenschappen voltooit  in het Koninklijk Atheneum.
In 1950 behaalt hij zijn radioamateur-vergunning met de roepletters ON4PD.
Na zijn middelbare studies vervoegt hij de Koninklijk Militaire School die hij in 1953 verlaat als Onder-Luitenant.
Vervolgens wordt hij voor één jaar naar de Verenigde staten gezonden om er zijn Elektronica studies te voltooien.
In April 1954 krijgt hij zijn eerste affectatie naar de Jachtschool te Koksijde waar hij in 1956 Commandant wordt van het  het TELECOM Smaldeel.
In 1960 vertrekt hij nogmaals voor één jaar naar VS om er een opleiding op het nieuwe luchtverdedigingswapen “NIKE” te volgen.
In 1961 mutatie naar de 13de Wing Missiles.
In 1962 gaat hij naar de Wing Missiles te DUREN ( BRD).
Van 1964 tot 1966 wordt hij leerling aan de Ecole de Guerre.
In 1966 muteert hij naar het Comdo TAF - Bureel TELECOM.
In 1968 sticht hij BAFARA en wordt de eerste voorzitter.
Van 1968 tot 1973 keert hij terug naar de KMS als professor.
Van 1973 tot 1976 wordt hij als Luitenant-Kolonel belast met de taak van Commandant van de WING SUPPORT (Groep Missiles).
Vervolgens keert hij terug naar de KMS als verantwoordelijke van de afdeling studies Luchtmacht.
In 1980 muteert hij naar de Staf Luchtmacht. (VSX)
In 1984 muteert hij naar DUREN (BRD) als commandant van de GROEP MISSILES.
In 1987 verlaat hij de Luchtmacht en gaat op rust.
Einde 1989 beëindigt hij zijn meer dan 20 jaar durend voorzitterschap van BAFARA.


Marc HUYGHE tweede voorzitter


Geboren  in Lüdenscheid – BRD op 13 januari 1951.
Na de lagere school en het lager middelbaar in het “Vercaemer” Atheneum te Oostende, kwam hij in 1967, op 16 jarige leeftijd, bij de Luchtmacht als KBOO - OPS(luchtcontrole).
Gepassioneerd door elektronica vatte hij 2 jaar later (1968) de studies A2 Elektronica aan in de K Tech S te SAFFRAANBERG.
Zijn eerste affectatie als Sgt BOO was het TCC/RP te Semmerzake als specialist op het SEROS I system. Hier verbleef hij om en bij de 25 jaar als technieker niveau B2/B1 en later BM, hij was er eveneens diensthoofd in de sectie Radio en het bureel BKB..
Als BM werd hij in 1996 gemuteerd naar BEMILTEL te PEUTIE.
Zijn militaire loopbaan beëindigde hij in het Comdo TAF op 3 september 2000 als AdjtChef.

Hij behaalde zijn radioamateurvergunning in 1977 als ON1HU, dit callsign werd in 1997 ingeruild voor ON4BAJ.
Hij volgde eind 1989 ON4PD op als voorzitter van BAFARA en oefende deze functie uit tot eind 1998.
Binnen BAFARA was Marc de grote bezieler van het tonen van de vele mogelijkheden van het radioamateurisme en het technisch kunnen van de BAFARA leden tijdens talrijke LuM manifestaties.
Pierre THIRIFAY onze derde Voorzitter


Geboren te Gent op 23 Oktober 1937.
Na zijn middelbare studies volgt hij de specialisatievorming « Radio- en TV technieker » aan de Technische school in zijn geboortestad.
Gepassioneerd door de elektronica vervoegt hij in 1957 de K Tech S te Saffraanberg

In 1959 behaalt hij het brevet van technieker B2.

Zijn eerste affectatie is BKoks (Koksijde) waar hij als Telemec wordt ingezet. Het is in de Telecom sectie  dat hij kennis maakt met Kapitein Paul DE RO (ON4PD) en 1 Sgt Georges THYS (ON4TJ).

In 1960 wordt hij gemuteerd naar het MULTIPLEX station van Munte.

In 1964 vervoegt hij opnieuw de K Tech S te saffraanberg om er de cursus Technieker B1(TELEMEC 1)  te volgen.

In 1980 muteert hij naar het TCC/RP te Semmerzake (TARE).

In 1988 behaald hij zijn eerste radioamateurvergunning met als roepteken ON1TY.

In 1990 muteert hij naar het FCC (Fault Control Service) te Evere.

In 1998 verlaat hij, als Adjt met 40 jaren dienst, de LuM en gaat met pensioen.

In 1999 neemt hij het voorzitterschap van BAFARA over van Marc Huyghe (ON4BAJ).

In 2008 verkrijgt hij zijn HAREC radioamateur vergunning als ON4TYP.
Het ontstaan van BAFARA


Tijdens een gesprek met Kolonel P. DE RO herinnerde hij ons eraan hoe BAFARA ontstond.
In 19887 had de eerste activiteit van Radioamateurs van de LuM plaats te Melsbroek, en dit tijdens de « Aero Space Electronics » tentoonstelling.
In de loop van datzelfde jaar 1967 namen dezelfde radioamateurs deel aan de Canadian Liberation March herdenking te Knokke, en het is daar dat er beslist werd om BAFARA op te richten.
In de lente van 1968 werd op de basis van Koksijde de stichtingsvergadering van BAFARA georganiseerd, gevolgd door het neerleggen van de statuten.


 

Bovenste rij, van links naar rechts ……..  
Meulebroeck Gilbert/ON5JR, De Wever Paul/ON5GX, Van Elslander Roland/ON4VH+,
??????????, Van Rillaer Roger/ON4KR, ???????, Thys Georges/ON4TJ+,
Seaux Andre/ON5HL+, Magnin Roger/ON4OK

Onderste rij, van links naar rechts ……..  
Desaever Maurice /ON5DT+, Verbanck Oscar/ON5ME+, De Ro Paul/ON4PD,
Lybaert Marcel/ON4MJ+, Hoogewijs Jean/ON4HG+,


 
Back to content | Back to main menu